dr hab. inż. Witold Zychowicz

dr hab. inż. Witold Zychowicz

Dyscypliny naukowe: Inżynieria Rolnicza
Specjalności: Technologia produkcji leśnej, Transport leśny, Użytkowanie maszyn, Projektowanie procesów produkcyjnych
Stopień naukowy: Dr hab. inż.

Zainteresowania naukowe:
Badania eksploatacyjne maszyn i pojazdów leśnych, badania procesów technologicznych w leśnictwie, transport drewna, organizacja procesów produkcyjnych w leśnictwie, zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w badaniach procesów produkcyjnych w leśnictwie, Pozyskiwanie biomasy leśnej na cele energetyczne.

Stanowisko i miejsce pracy
Kierownik Zakładu Mechanizacji Leśnictwa
Adiunkt, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |